International Scientific-Practical Conference: "Civil Dialogue. Methods, Mechanisms, Barriers And Prospects"


Conference Location

Faculty of Political Science

Marie Curie Sklodowska University

20-080 Lublin

Pl. Litewski 3

Poland

tel. +48 602 433 676

e-mail: konferencje@localdevelopment.eu

www.conferences.localdevelopment.eu

 


Wyświetl większą mapę
© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego